Hladnjača

Lovačko udruženje „Hajduk Veljko“ iz Ćićevca u skladu sa stvarnim potrebama, kao i  zakonskim obavezama (Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za klanje životinja, obrdu, preradu I skladištenje proizvoda životinjskog porekla (“Sl.list SFRJ”br.53/89), izgradilo je hladnjaču za odlaganje mesa odstreljene divljači, a po potrebi i mesa od domaćih životinja.

Hladnjača za odlaganje mesa je izgradjena na prostoru fazanerije u okviru zgrade koja je vlasništvo ovog lovačkog udruženja. Veličina hladnjače je 20 metara kubnih. Realizaciju projekta izgradnje hladnjače LU pomogla je opština Ćićevac.

Cilj projekta je odlaganje mesa odstreljene divljači iz lovista ovog LU, okolnih lovišta, kao i mesa od domaćih životinja kada se za to ukaže potreba, odnosno pružanje usluga. Odlaganje mesa od divljih životinja se vrši  odmah nakon odstrela, i traje do okončanja veterinarskog pregleda mesa na okolnosti prisustva zaraznih bolesti opasnih po ljude i životinje (kuga, trihinoza, besnilo,šuga….), nakon toga se meso isporučuje za ljudsku upotrebu, ili se uništava u slučaju da je meso zaraženo.

Vrednost projekta je 384.708,oo dinara.Lovačko udruženje „Hajduk Veljko“ je obezbedilo 194.708,oo dinara.

Hladnjača ima funkciju zaštite ljudi od zaraznih bolesti koje prenose divlje životinje, kako od divljih životinja koje su jestive, tako i od divljih životinja koje nisu jestive,  a od kojih se čovek može zaraziti  na posredan ili neposredan način.

Kod odstrela vuka, šakala, lisica,divljih mačaka i kuna, tela ovih životinja se takođe deponuju u hladnjaču, kada se odredi termin za slanje  šalju se na pregled i u slučaju evidentiranja zarazne bolesti,  nalažu se mere od strane nadležnog veterinarskog inspektora.

Sručnjak koji je uključen i uzgradnji ovog projekta je  dipl.ing. el. Dragan Milisavljavljević profesionalni graditelj hladnjača sa licencom od nadležnog ministarstva. Koordinatori su iz sastava stručne službe i redova članstva ovog  LU.