Solišta

Izgrađena su u velikom broju (oko 150 komada), pre svega za potrebe krupne divljači, s obzirom da soli u prirodi nema i da divljač do nje može doći samo na ovaj način. Izgrađuju se uglavnom na putanjama divljači u blizini izvorišta i u kombinaciji sa hranilištima. Oblici i tipovi solišta su vrlo raznovrsni.