Hranilišta

Hranilišta se svrstavaju u lovno tehničke objekte i od izuzetnog su značaja za pravilno i uspešno gazdovanje lovištem. Osnovna nemena hranilišta je prehrana divljači u vreme smanjenja i nestanka hrane u prirodi, ali i radi tretiranja divljači lekovima i vitaminima kada je to neophodno. Grade se na mestima gde divljač provodi najviše vremena vodeći pritom računa da to budu mesta skrivena od pogleda predatora i nesavesnih lovaca. Načini gradnje hranilišta su različiti, a zavise od materijala od koga se grade kao i od toga za koju su vrstu divljači namenjena. Grade se kako od čvrstog i kvalitetnog materijala sa vrlo dugim vekom korišćenja, tako i od najobičnijih priručnih materijala (pokrivene plehovima, haubama…). Prema vrsti divljači za koju su namenjene, razlikujemo hranilišta za srneću divljač, za divlju svinju, pernatu divljač i zeca. U našem lovištu registrovano je 130 hranilišta različite namene.