Kinologija – Lovački psi – Uvod

c2a85daa3fb578520ebc14e50a4
Lovački psi se svrstavaju u više rasa i svaka od njih ih karakteriše prema osnovnom zadataku koji oni imaju u lovu. Prema tome, nije svaki lovački pas genetski predodređen i sposoban da sa svojim vlasnikom – lovcem obavlja svaki mogući zadatak, tako da se to od njega ne sme ni očekivati. Umesto toga, potrebno je upoznati se sa karakteristikama lovačkih pasa. A pre nego sto pređemo na tu temu, hajde da se osvrnemo na istoriju pripitomljavanja i odomaćivanja pasa.

Odomaćivanje psa je počelo u praistorijskom dobu, mada još nije utvrđeno kada. Jedno je izvesno: pas je prva domaća životinja. Odomaćivanje psa verovatno pada krajem mezolitika (srednje kameno doba) koje je trajalo, verovatno, od 7000 ili 6000 do 4000 godina pre naše ere. Izvesno je da je pas pomagao u lovu čoveku već u neolitiku (mlađe kameno doba), koje obuhvata vreme oko 4000 godina pre naše ere.

Smatra se da su divlji psi, koji su lutali za hranom, počeli da se zadržavaju oko ljudskih prebivališta i da se hrane ostacima i otpacima hrane, a posebno su posedovali dar da osete opasnost i čak i u snu se pokazivali mnogo osetljivijim od čoveka. Upoznavši ove elemente, čovek ih nije udaljavao od sebe, već je pokušao da ih priveže i od manje nepoverljivih ili mladih pasa stvori sebi korisnog čuvara, pratioca i pomagača u lovu.
Ovo domaćivanje, odnosno stavljanje u službu čoveku, nije se zbilo na jednom mestu i u isto vreme, već svugde gde su divlji pas i čovek došli u dodir.

Pas nije samo najstarija već i najrasprostranjenija domaća životinja, pa živi sa čovekom u predelima najljućih zima i hladnoće kao i u predelima najvećih vrućina.

Danas je u svetu poznato nekoliko stotina različitih rasa pasa. Zvanično u Međunarodnoj kinološkoj federaciji registrovano je oko 320 rasa. Činjenica je da je stvaranje ovako velikog broja rasa, nastalo spretnim i dugogodišnjim kombinacijskim ukrštanjem rasa. Na taj način naslali su psi koji poseduju određene osobine i karakteristike za novonastalu rasu, a to se ustaljivalo i dalje prenosilo na potomstvo. Sve ovo važi i za lovačke pse.

Smatramo da je od značaja da iznesemo neke podatke i činjenice o najzastupljenijim rasama lovačkih pasa kod nas. Sve rase lovačkih pasa, prema pravilnicima Kinološkog saveza, podeljene su u sledeće grupe: goniči, brak jazavičari, krvoslednici (tragači po krvi), jamari, cunjavci i ptičari sa retriverima. Mi ćemo ih ovde ipak svrstati po malo drugačijem rasporedu i opisati njihove osobine i karakteristike.
Nastavak sledi.