Mesečna arhiva: Oktobar 2014

Obaveštenje

Skupština LU “Hajduk Veljko” na održanoj sednici dana 11.10.2014. godine donela je sledeće odluke:                 1.  Lovna sezona na sitnu divljač zeca i fazana (pevca) realizovaće se po sledećem kalendaru lova:                 -  02.11.2014.god. zec i fazan            -  23.11.2014. zec i fazan                 -  09.11.2014.god. zec i fazan            -  […]

27 OKT 2014

Izveštaj o radu lovačkog udruženja

I Z V E Š T A J O RADU LOVAČKOG UDRUŽENJA OD 01.04.2014. DO 06.10.2014.GOD.            U izveštajnom periodu rad udruženja se odvijao kroz rad stručne službe i upravnog odbora. Stručna služba je radila kontinuirano tokom izveštajnog perioda po utvrđenom rasporedu. Poslove upravnika i lovočuvara obavljaju lica sa odgovarajućom stručnom spremom i […]

16 OKT 2014